053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรม "ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปีการศึกษา 2565โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
.