053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและประเมินผลงาน OBEC AWARDS

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและดำเนินการประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมการประกวดผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5-6ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
.