053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิรินธร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
.