053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์ฝาส้มและฝาม่วง) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปีโดยคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิรินธร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
.