053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคเหนือตอนบนประจำปี 2565 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว”จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565
.