053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้"

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss)”จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร
.