053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมแสดงความยินดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่นำโดย ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววิชิตา เกศะรักษ์ครูผู้สอนของโรงเรียน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการเห็น) ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
.