053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

เป็นคณะกรรมการ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการร่วมรับฟังและแสดงความเห็นในการยกร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ......จุดที่ 3 ภาคกลาง (สถานศึกษากลุ่ม 1-2) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษณ หอประชุม 100/27 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
.