053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมดนตรีคอมพิวเตอร์

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2565 ครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย นายอรรถณพ คุ้มมี และนายสงกรานต์ บุญช่วยนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมดนตรีคอมพิวเตอร์สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการณ โรงแรมวารีน่า พาเลซ โฮเทล จังหวัดชลบุรี
.