053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาพอเพียง"

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 จาก กระทรวงศึกษาธิการให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2564 รับมอบจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15โดย นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
.