053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

เรียนรู้เกษตรวิถีพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการเห็นและมีความพิการอื่นร่วมด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่เรียนรู้เกษตรวิถีพอเพียง ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกต้นมะละกอตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงการนำมาประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learningณ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
.