053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 


วันที่ 4 มกราคม 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชากร แก้วคำ
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 รับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565