053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 วันที่ 3 มกราคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ประเภทความพิการบกพร่องทางการเห็น โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมของโรงเรียน