053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมและลงพื้นที่
เพื่อวางแผนการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ)  กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น 
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่