053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมรพลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตร
และแสดงความยินดีแก่ ผู้บริหาร และคณะครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา กลุ่ม 6
ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน