053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ประเภทความพิการ
บกพร่องทางการเห็นโดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่