053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น “คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1” ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง จำนวน 24 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 29 รายการ และมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่500