053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้ารับปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566