053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

พิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตายาย
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
ในพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตายาย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
คณะครู บุคลากร และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ
และศาลตายาย โดยมีเครื่องบวงสรวง พิธีบวงสรวง จุดธูปเทียน พร้อมทั้งผูกผ้าเจ็ดสี โปรยดอยไม้
​เพื่อความเป็นศิริมงคล อยู่ร่มดีเป็นสุข ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่