053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
(ศูนย์การเรียนรู้อาชีพกาแฟ Area41) และมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู บุคลากร และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพ
เพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
​ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดชียงใหม่