053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นิทรรศการ การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้การเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู บุคลากร และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้การต้อนรับ
และรับฟังนโยบาย จากท่านรองเลขาธิการ ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดชียงใหม่