053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ เรื่อง ไก่ไข่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้หน่วยบูรณาการ เรื่อง ไก่ไข่ ครั้งที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 15 คน และครูผู้สอน จำนวน 7 คน ให้ความรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ตามรายวิชา
โดยมีกิจกรรมรับชมวิดีทัศน์ชนิดของไก่พื้นเมืองการจำหน่ายไก่ เข้าไปให้อาหารไก่
ทำความรู้จักไก่ตัวผู้ ตัวเมีย เก็บไข่ ประกอบอาหารไก่ย่าง ส้มตำ ประดิษฐ์ไก่กระต๊าก
​ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่