053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

 

การประกวดวาดภาพในหัวข้อ​
"ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ : หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน​"

ผลการประกวดวาดภาพในหัวข้อ​ "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน​" ในโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์​ (Art​ ​for​ ​All)​ 2566
เด็กชายชวัลวิทย์​ แก้วจีโว​ ​ระดับชั้น​​มัธยมศึกษา ปีที่ 2 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม​ลำดับที่​ 1 ระดับมัธยมศึกษา​ตอนต้น และ มีนักเรียน จำนวน 3 คน
ได้แก่ เด็กหญิงชลิตา ปัญญาเรืองรัตน์, เด็กชายบัญชา อ่องสา และนางสาวณัฐกมล ปู่ลอย เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมี คุณครูภรณ์รัชต์ บุญมาก ครูผู้ดูแล ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2566
ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กรุงเทพมหานคร