053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรม “กินตามแม่ ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร”
วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 งานห้องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรม “กินตามแม่ ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร” เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ร่วมกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้แก่ ฐานลงนามถวายพระพรแม่ออนไลน์ ฐานการ์ดดอกมะลิ การ์ดวันแม่ ฐานชามะลิฐานสมุนไพรกินได้ ฐานถุงหอม และลูกประคบ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
และให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของตนเอง
ณ ห้องสมุดของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่