053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
รับการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยท่าน ดร. พะโยม ชิณวงศ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ อาจารย์วงเดือน โปธิปัน และอาจารย์วิลาวัลย์ ศรีสวัสดิ์
นิเทศอาสา โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ฯโดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ร่วมต้อนรับ และรับการนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯจังหวัดเชียงใหม่