053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปี 2566


วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปี 2566 โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
คณะครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ร่วมพิธีทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่