053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นักเรียนเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)
จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เข้าร่วมจำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)
กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 กรุงเทพมหานคร