053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกัน 4 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,930 แห่ง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกัน 4 ปีโดยมี นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้แทนในการรับมอบ พร้อมด้วย นายสงกรานต์ บุญช่วย หัวหน้างานอาคารสถานที่
จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่