053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล
จัดโดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
และมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โดยมี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เข้าร่วมจำนวน 12 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 15 คน
ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่