053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมงานมุทิตาจิตคณะผู้เกษียณอายุราชการ
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย นางมธุฤดี ชัยชนะ และนางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นำผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูนงนุช เสือโต ครูชำนาญการพิเศษ และ
คุณครูศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่