053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38
“ กาญจนิกาเกมส์ ” จังหวัดกาญจนบุรี


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเหรียญรางวัล 13 รางวัล แบ่งออกเป็น
1.กีฬาว่ายน้ำ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง , 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
2.กีฬากรีฑา ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง , 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
3.กีฬาโกลบอล ได้ลำดับที่ 4
จากการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ กาญจนิกาเกมส์ ” จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2566