053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ยินดีต้อนรับทีมงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร. หรือ NARIT)
ของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ทีมงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สดร. หรือ NARIT) ของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษา
จากฟิลิปปินส์ ซึ่งทำการวิจัยโดยใช้แบบจำลองกาแลกซีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
โดยมี นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวพัทยา ใจแช่ม นายวัชชิระ หาญกล้า
และ นางอัญชนา ก่อมาลัยพันธ์ ให้การต้อนรับ เวลา 10.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่