053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565
ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ (ผ่านระบบออนไลน์)
โดยคณะกรรมการจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่