053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบไม่เป็นทางการ และรับฟังผลการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่