053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
“ พาน้องดูดาวท้องฟ้าจริง ”

 

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น “พาน้องดูดาวท้องฟ้าจริง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะทำงาน NARIT เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความดันของอากาศ สัมผัสกับพื้นผิวของดวงจันทร์ผ่านแบบจำลอง
และกิจกรรมดูดาวรับลมหนาว เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่