053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
ณ วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่

 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
คณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานวิหารลายคำล้านนา
ฐานอุโบสถโบราณ ฐานศาลาปฏิบัติธรรม และฐานลอดต้นโชค
ณ วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่