053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล, พิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

 

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายราชกุศล พิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยมี นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู บุคลากร และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่