053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โครงการ Children 's sight Project

ดร.ปีเตอร์ เบล และคณะผู้รับผิดชอบโครงการ Children 's sight Project
ได้ดำเนินการตรวจวัดสายตานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน
ถึงเดือน ธันวาคม 2566 เพื่อจัดหาแว่นตาและอุปกรณ์ช่วยการเห็นแก่นักเรียน
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดชียงใหม่