053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

อบรมเชิงปฏิบัติ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computer Science) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา
 

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
นายวัชชิระ หาญกล้า นางสาวสุทิศา นาราศรี นางสาวอัณณ์ชญาณ์ สุริยพงศ์ และนางสาววรารัตน์ ผลถวิล
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computer Science)
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธี และมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมในครั้งนี้
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร