053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

เข้าร่วมนิทรรศการงานกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 5 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 คน เข้าร่วม
นิทรรศการงานกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เยี่ยมชมบูธการแสดงศักยภาพด้านดนตรี และศิลปะ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร