053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

โครงการวิ่งด้วยกันเชียงใหม่ มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
นำนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการวิ่งด้วยกันเชียงใหม่
เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยการวิ่ง มีโอกาสได้รู้จักกับคนพิการ
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดโดย มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม
ณ ห้วยตึงเฒ่า (ฟาร์มแกะ) จังหวัดเชียงใหม่