053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566
(Merry Christmas 2023) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยความสนุกสนาน
โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม