053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี
นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและสนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่