053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อดีตผู้อำนวยการ พรพัฒน์ ศิริ ผู้ทรงวุฒิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในองค์กร
ณ โรงเเรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่