053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กีฬากลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 "รวมพลคนกีฬา 67"

วันจันทร์ที่ 29 เษายน 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และตัวแทนคณะครูบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 "รวมพลคนกีฬา 67"
ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่