053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง
 
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้อำนวยการ ชยุต ข่าขันมะลี และรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โดยมี หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ประจำปี 2567
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่