053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรม Kick off “Big cleaning day” รอรับลูกกลับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรม Kick off “Big cleaning day” รอรับลูกกลับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
โดยมี นางมธุฤดี ชัยชนะ และ นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
คณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่