053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 •    2022-12-09

  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ดังนี้
  - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  - ผู้ช่วยแม่ครัว (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอสันทราย)
  - เจ้าหน้าที่บริการอาคารสถานที่
  รายละเอียดดังแนบครับ