053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-3/1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้จากแหล่ง

  •    0000-00-00

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-3/1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น