053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  •    0000-00-00

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
    โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ดังนี้
    - เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
    รายละเอียดดังแนบครับ